• Parafia Trójcy Świętejw Polnicy

  Parafia Trójcy Świętej
  w Polnicy

 • Parafia Trójcy Świętejw Polnicy

  Parafia Trójcy Świętej
  w Polnicy

 • Parafia Trójcy Świętejw Polnicy

  Parafia Trójcy Świętej
  w Polnicy

 • Parafia Trójcy Świętejw Polnicy

  Parafia Trójcy Świętej
  w Polnicy

krzyz

Dobre i złe czyny dotyczą całej społeczności wierzących. Każda wina jest wykroczeniem przeciwko Bogu, a także przeciw Kościołowi, rozumianego jako wspólnota założona i uświęcona przez Niego. Z tego powodu popełnione winy należy wyznać wspólnocie kościelnej. Praktyka oraz nauka Kościoła głosi, że dla przebaczenia ciężkiej winy niezbędna jest indywidualna spowiedź. Kapłan przyjmuje wyznanie grzechów w imieniu Chrystusa oraz całego Kościoła. Rozgrzeszenie zaś jest udzielane w imieniu Boga. Oznacza to, że Bóg przebacza przez posługę Kościoła, zaś otrzymanie rozgrzeszenia w sakramencie pokuty wymaga żalu za grzechy oraz postanowienia i woli naprawienia wyrządzonego zła.

 

Bóg wychodzi w stronę człowieka. Jego przebaczenie jest konieczne w przypadku popełnienia przede wszystkich grzechu ciężkiego. Taka możliwość zachodzi w wyniku udzielenia sakramentu pokuty. Pojednanie z Bogiem oraz Kościołem następuje w wyniku tego sakramentu i przeznaczone jest dla tych, którzy odłączyli się od wspólnoty eucharystycznej w wyniku popełnionych win. Udzielenie przebaczenia jest konieczne, aby przyjmujący sakrament mógł znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa. Jest nią Msza Święta. Może również przystąpić do Stołu Pańskiego. Bóg okazuje grzesznikowi swoją wiarę oraz przebaczającą miłość, wychodząc mu zawsze naprzeciw z pojednaniem oraz otuchą. Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, czego wyrazem jest sakrament pokuty. Zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23). Pozostaje również przy człowieku, nawet gdy ten się od Niego odwraca.

 

Przez sakrament pokuty Pan Bóg nie tylko wielkodusznie przebacza winy i grzechy, lecz przekreśla jest raz na zawsze. Co więcej, św. Łukasz w swojej Ewangelii zawarł słowa, która przekazane zostały przez samego Jezusa: „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych" (Łk 15, 7). Posiadając wiedzę o tym, pozbycie się zahamowań wyznania grzechów jest o wiele łatwiejsze.

 

Sakrament pokuty może być z pożytkiem przyjęty również przez tego, kto nie popełnił ciężkich grzechów. Wyznaje w ten sposób całkowicie świadomie, że czuje się grzesznikiem. Przyjęcie tego sakramentu pomaga w poznawaniu samego siebie i pozwala na stawaniu się lepszym człowiekiem. Z tego powodu Kościół zachęca swych wiernych do aktywnego jego regularnego przyjmowania.

 

Udzielając rozgrzeszenia kapłan mówi:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Wyznający grzechy odpowiada: Amen.

 

Nauka Kościoła Sakrament głosi, że poprzez posługę upoważnionego kapłana grzesznik zostaje obdarowany przebaczeniem. Pod warunkiem, że ten żałuje za grzechy, które wyznaje oraz jest gotowy za nie zadośćuczynić. Grzesznik obdarowany jest również mocą niezbędną do rozpoczynania wszystkiego „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Świadomość popełnienia ciężkiego grzechu zobowiązuje do przyjęcia sakramentu pokuty. Zachęca również innych wiernych do regularnego przystępowania do niego, ponieważ jest ogromną pomocą w życiu chrześcijańskim.

 

Każda Msza Święta rozpoczyna się od wyznania grzechów (zob. Grzech i pokuta; Kto jest grzesznikiem). Sakrament pokuty wiąże się z indywidualnym wyznaniem, w którego trakcie wymieniane są uświadamiane grzechy – w szczególności te ciężkie. Spowiedź indywidualna jest wyznaniem, napomnieniem oraz rozgrzeszeniem. Elementy te stanowią treść spowiedzi, która zazwyczaj odbywa się w konfesjonale. W uzasadnionych przypadkach odbywa się to w innych miejscach.

 

Rozgrzeszenie dokonywane jest w imię Chrystusa. Daje pewność, że Bóg przebacza grzechy.

 

Kapłan zobowiązany jest do zachowania tajemnicy spowiedzi. Obejmuje wszystko, co grzesznik wyznał kapłanowi, nawet gdy dotyczy to zbrodni ściganej przez prawo. Tajemnica spowiedzi obowiązuje również w przypadku, gdy zachowanie milczenia sprowadzi nieszczęście.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies